Trauma i stres pourazowy

trauma i stres pourazowyTrauma jest urazem w sensie psychologicznym. Jest to stan psychiczny wywołany bezpośrednim działaniem zagrażających zdrowiu lub życiu osoby czynników zewnętrznych, których nie można było przewidzieć, uniknąć, zadziały się nagle i doprowadziły do głębokich zmian w funkcjonowaniu osoby. To doświadczenie obejmuje bezpośrednie narażenie integralności cielesnej osoby, jej zdrowia i życia, jak również bycia bezpośrednim świadkiem, które dotknęło inną bliską osobę. Traumatyczne doświadczenia w specyficzny sposób wpływają na funkcje poznawcze, w szczególności na funkcje pamięci. Pamięć może ulec fragmentaryzacji oraz zniekształceniu. Zniekształcenie pamięci możemy odebrać jako zadziałanie systemu obronnego organizmu, zwłaszcza obrany jego obszarów emocjonalnych.