Psychoterapia Psychoedukacja

Proponuję swoją pomoc w następujących obszarach:

  • nerwice
  • stany lękowe
  • stres
  • stany depresyjne
  • podłoże i problemy z uzależnieniem
  • syndrom DDA i jego wpływ na dorosłe życie
  • terapia par
  • kryzysy w rodzinie wynikłe z rozłąki
  • zdrady
  • zmian w pracy (degradacja, awans, zmiana miejsca pracy)