Doświadczenie kompetencje indywidualne podejście

Posiadam bogate doświadczenie jako terapeuta. Pracuję w nurcie psychoanalitycznym ale w ramach posiadanej wiedzy wykorzystuję wszystkie dostępne mi podejścia terapeutyczne do tego, by moja praca była możliwa do przyjęcia i zaakceptowania przez pacjenta.

Z biznesową przeszłością łączy mnie:

  • praca coacha Pracujemy nad motywacją
  • zdolnościami, obawami
  • lękami
  • słabościami
  • wypaleniem zawodowym
  • zwiększeniem samooceny
  • podnoszeniem i wzmocnieniem skuteczności działania - negocjatora

Świadczę usługi konsultacyjne w sferze biznesu.
Pomocne w tym jest mi wieloletnie doświadczenie w strukturach zakupów i negocjacji międzynarodowych korporacji w kraju i poza granicam.