Dla firm

Indywidualny program antystresowy

Został opracowany z myślą o osobach nadmiernie obciążonych mobilizacją do zadań i wyzwań, mierzących się z trudnymi sytuacjami zawodowymi lub życiowymi, funkcjonujących nieustannie pod presją czasu i w dużym tempie, ale także dla wszystkich, którzy zauważyli bądź wiedzą nawet, że to, po co sięgają jest zbyt trudne – jednak z jakiegoś tylko im znanego – świadomie lub nieświadomie powodu – dążą do osiągnięcia danego celu.

Czytaj więcej

 

 

Biznes coaching

Jest to praca nad podniesieniem efektywności osobistej, charyzmy przywódczej oraz innych ważnych cech i wartości. Ta praca służy rozwojowi świadomości osoby menadżera w zakresie jego stylu oraz sposobu zarządzania, zasobów zachowań jakim dysponuje w określonych sytuacjach oraz kreatywnego przełamywania impasów. Jest to forma rozwoju adresowana do wszystkich, którzy poszukują innych form pracy nad sobą niż kolejne mało efektywne szkolenia.

Czytaj więcej