Indywidualny program antystresowy

Został opracowany z myślą o osobach nadmiernie obciążonych mobilizacją do zadań i wyzwań, mierzących się z trudnymi sytuacjami zawodowymi lub życiowymi, funkcjonujących nieustannie pod presją czasu i w dużym tempie, ale także dla wszystkich, którzy zauważyli bądź wiedzą nawet, że to, po co sięgają jest zbyt trudne – jednak z jakiegoś tylko im znanego – świadomie lub nieświadomie powodu – dążą do osiągnięcia danego celu.

 

Droga do celu

program antystresowySytuacje, których nie rozwiązaliśmy kiedyś tak, jakbyśmy chcieli, ludzie, którzy nas upokorzyli lub opuścili, słowa, które nie przeszły nam przez gardło - niezałatwione sprawy z przeszłości sprawiają, że człowiek nie potrafi wyjść na spotkanie nowym doświadczeniom, czuje bezsilność.

Stres jest obecnie jednym z elementów naszego życia. Praca zawodowa, życie rodzinne i związane z nim obowiązki, związki uczuciowe, niosą ze sobą natłok napięć. Coraz większe wymagania, jakie stawia przed nami codzienność, czyli: praca, nieustanny pośpiech, szum informacyjny, nadmiar obowiązków – wszystko to nasila przeżywanie stresu. Do tego często dochodzi, silny jak nigdy dotąd, aspekt potrzeby zmienności, zwłaszcza w sferze zawodowej, wymagający ciągłego przystosowywania się, bycia elastycznym nawet tam gdzie nasze morale wręcz krzyczą, że jest to wbrew naszym możliwościom.

Taka sytuacja powoduje, że w indywidualnych przypadkach może dojść do kryzysu wynikającego z zachwiania równowagi między zasobami organizmu, a obciążeniami, którym jest poddany. Mówimy wtedy o nadmiernym stresie lub nawet wypaleniu. Dłuższe pozostawanie w takim stanie może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych.

 

 

Indywidualny Program Antystresowy

Indywidualny Program AntystresowyIndywidualny Program Antystresowy został opracowany z myślą o osobach nadmiernie obciążonych mobilizacją do zadań i wyzwań, mierzących się z trudnymi sytuacjami zawodowymi lub życiowymi, funkcjonujących nieustannie pod presją czasu i w dużym tempie, ale także dla wszystkich, którzy zauważyli bądź wiedzą nawet, że to, po co sięgają jest zbyt trudne – jednak z jakiegoś tylko im znanego – świadomie lub nieświadomie powodu – dążą do osiągnięcia danego celu.

Program obejmuje szeroką diagnozę sytuacji powodujących przeciążenia, pracę nad rozpoznawaniem sygnałów we własnym ciele informujących o stresie, naukę sposobów radzenia sobie napięciami i niepokojem, opracowanie i wdrożenie indywidualnego programu wprowadzania zmian w organizację własnego życia celem zdrowego i bardziej satysfakcjonującego korzystania z zasobów własnej energii, możliwości, potencjału.

 

Praca ta jest wyjątkowa. Z jednej strony, dlatego, że zaangażowane w nią są różne techniki i jest całkowicie indywidualna.

Program obejmuje 8 sesji – a wyglądają one następująco: 4 spotkania 1-godzinne, indywidualne spotkania z terapeutą celem poznania osoby i próbę zrozumienia tego, co się dzieje; 4 spotkania 2 godzinne, z czego 1 godzina z choreografem, w której obecny jest terapeuta, po niej godzinna sesja z terapeutą.