Biznes coaching

Jest to praca nad podniesieniem efektywności osobistej, charyzmy przywódczej oraz innych ważnych cech i wartości. Ta praca służy rozwojowi świadomości osoby menadżera w zakresie jego stylu oraz sposobu zarządzania, zasobów zachowań jakim dysponuje w określonych sytuacjach oraz kreatywnego przełamywania impasów. Jest to forma rozwoju adresowana do wszystkich, którzy poszukują innych form pracy nad sobą niż kolejne mało efektywne szkolenia.

Biznes coachingMożna być specjalistą od wszystkiego lub od niczego. Wiele aspektów w prowadzeniu sesji coachingowych jest takich samych, ale by być dobrym warto się na czymś skoncentrować. Mój wybór idzie w parze pokrewieństwa z moim doświadczeniem, dlatego jest dobry.

Executive Coaching - czyli indywidualny rozwój menadżerski, osoby będącej w kadrze zarządzającej, praca nad podniesieniem jej efektywności osobistej, charyzmy przywódczej oraz innych ważnych cech i wartości.  Executive coaching służy rozwojowi świadomości lidera w zakresie jego stylu oraz sposobu zarządzania, zasobów zachowań jakim dysponuje w określonych sytuacjach oraz kreatywnego przełamywania impasów.

Jest to forma rozwoju adresowana do wszystkich którzy poszukują innych form pracy nad sobą niż kolejne mało efektywne szkolenia. Od menedżerów wyższego i najwyższego szczebla wymaga się posiadania i stosowania w praktyce szerokiej gamy kompetencji – zarówno w zakresie umiejętności twardych, takich jak planowanie, analizowanie, zarządzanie produktami, jak i w zakresie umiejętności miękkich – zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu, motywowanie oraz rozwijania pracowników. W większości menedżerowie posiadają te kompetencje, ale nie zawsze stosują je skutecznie i w wystarczającym stopniu. Dobry menedżer zauważa te niuanse w swoich kompetencjach i odczuwa dyskomfort związany ze swoimi słabymi stronami.

 

Coaching zawodowy oraz Life coaching

Coaching zawodowyNa Coachingu zawodowym – skupiamy się na znalezieniu najlepszych pokładów umiejętności, najlepszych płaszczyzn funkcjonowania człowieka. Jego celem jest rozwój kariery lub jej przekierowanie w sytuacji np. wypalenia zawodowego, kryzysu osobowości.

Na Life coachingu czyli tzw. Coachingu osobistym - zajmujemy się życiem osobistym i jego aspektami: związkami, finansami, rodziną, zdrowiem, karierą – każdym z obszarów, który nas interesuje. Założenie tej pracy jest jedno główne: podniesienie jakości życia. Praca ta opiera się na założeniu, że w każdym człowieku jest potencjał, drzemią możliwości, że jeśli jeden człowiek odniósł sukces, to inni też to mogą osiągnąć.

Coaching ten jest skierowany do osób, które czują gotowość do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Daje możliwość całościowego spojrzenia na swoje życie, zastanowienia się dokąd zmierza, przemyślenia w jakich obszarach najbardziej potrzebuje zmian.