Problemy płci i seksualności

problemy plciZaburzenie identyfikacji płciowej jest splotem wielu czynników. Należy rozpatrzyć czynnik o podłożu biologicznym jak chorobę ośrodkowego układu nerwowego, genetykę, podłoże hormonalne oraz psychogenne czyli brak zadowolenia z biologicznej płci dziecka, problemy z więziami emocjonalnymi – relacje z matką i ojcem, wychowanie dziecka nieuwzględniające jego płci biologicznej. Tożsamość płciowa formuje się w dwóch etapach – wczesnej adolescencji – 10-16 lat, oraz późnej – 16-21 - kiedy to pojawia się pytanie o to - kim jestem..? Problem z identyfikacją płci odzwierciedla się bezpośrednio w problemie seksualności człowieka jako zaburzenie jego preferencji seksualnych, co z kolei rodzi niemałe podłoże do początkowo zwyczajnej frustracji, ale niejednokrotnie nerwicy lękowej oraz epizodów depresyjnych.