Zaburzenia snu

Z punktu widzenia stanu psychiki ogromny wpływ na zaburzenia snu mają stres, problemy osobiste, trudne do opracowania dla psychiki konflikty emocjonalne, natrętne myśli, stany depresyjne, zaburzenia lękowe. Nie do rzadkości należą epizody bezdechu, zaburzenia rytmu snu czyli min. Wybudzenia bez możliwości ponownego zaśnięcia, stany lękowe z tzw. Kołataniem wewnętrznym. Bezsenność jest zazwyczaj problemem złożonym, wymaga ustalenia z czego owe problemy wynikają i przede wszystkim czy są objawem jakiejś poważniejszej choroby czy wynikają z zaburzenia stanu psychiki.

Zapraszam do kontaktu