Sens życia stale ulega przemianom

"Człowiek może zmienić świat na lepsze tylko wtedy gdy jest to możliwe, może natomiast zmienić siebie na lepsze zawsze, gdy tylko jest to konieczne". To słowa Victora Frankla.
Czy tak robimy jako ludzie? Nie zawsze, pomimo że często jest to konieczne. Próbujemy natomiast głośno komunikować potrzebę zmiany świata tam lokując nasze wewnętrzne frustracje, dysfunkcje i lęki. Tam – poza nami, tam – gdzie nasza sprawczość i odpowiedzialność za swoje życie jest zawieszona niezdefiniowanym obszarze, ale odbarcza nas nie czyniąc winnymi i świadomymi.

hand-1245939 1280Możemy przewidzieć naszą przyszłość tylko w bardzo ogólnych ramach podyktowanych przez badania statystyczne dotyczące całej grupy ludzi. Jednak nasz indywidualny charakter pozostaje nieprzewidywalny. Podstawy prognoz muszą być uwarunkowane socjologicznie, psychologicznie i biologicznie, jednak jedną z cech ludzkiej natury jest umiejętność wznoszenia się ponad te uwarunkowania, czyli innymi słowy potrafimy wziąć życie w swoje ręce i nadać mu sens, zmienić wcześniej obraną drogę, przedefiniować cele. Paliwem, które wtedy daje nam siłę jest wizja życia. Nie podlegamy całkowicie zewnętrznym uwarunkowaniom i zewnętrznym wpływom lecz sami mamy możliwość by świadomie decydować czy poddać się danym okolicznościom czy im się przeciwstawić.
Czasami trzeba się wielokrotnie oduczać tego, czego żeśmy się nauczyli a to jest najtrudniejsze, bo wydaje nam się, że ten zasób umiejętności jaki mamy jest wystarczający.
Niestety, to skuteczność jest miarą prawdy.
„ pamiętaj więc, że możesz cofnąć się do tej własnej ustroni, a przede wszystkim nie daj pociągnąć się tu i tam, nie upieraj się przy niczym, lecz bądź wolnym i patrz na rzeczy jako mąż, jako człowiek, jako obywatel, jako stworzenie śmiertelne. Dwa zaś pewniki niech będą wśród podręcznych, na których się oprzesz:, jeden, że wypadki zewnętrzne duszy nie dotykają, lecz stoją spokojnie poza nią, a wszelki niepokój jest skutkiem wewnętrznego sądu, i drugi, że wszystko co widzisz, wnet ulega zmianie i wnet zniknie. I zawsze miej w pamięci, ilu już zmian byłeś świadkiem. Świat - to zmiana, życie – to wyobrażenie" – Marek Aureliusz.

WRÓĆ