Dlaczego jestem homoseksualny..?

people-2577925 1920Dlaczego jestem homoseksualny?
Po pierwsze to nie twoja wina.
Po drugie to nie choroba.
w 1974 roku w referendum Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podjęto decyzję o usunięciu homoseksualizmu z listy zaburzeń psychicznych.
W naszym kręgu kulturowym jest wiele osób, niestety również terapeutów, uznających ten stan za chorobę, którą trzeba leczyć.
Nie trzeba. Nie wolno.


Mamy prawo do ingerencji i leczenia tylko i wyłącznie wtedy gdy osoba definiująca u siebie ten stan libido nie radzi sobie ze swoimi odczuciami i emocjami wynikłymi z bycia „innym".
(z. Freud w jednej z wypowiedzi w 1918 roku posłużył się zdaniem, że pacjent nie jest naszą własnością i działanie wbrew niemu jest formą przemocy).
Dlaczego taki jestem?....
-bo doszło do dysproporcji między rodzicami w dostarczaniu stymulacji dziecku oraz w tworzeniu z nim więzi
-bo matka była zbyt dominująca, nadmiernie zaangażowana, co przekraczało możliwości odbioru jej przez dziecko; ojciec zaś wyczerpany emocjonalnie wycofuje się w tym samym czasie zarówno z relacji z synem jak również z żoną. Jest bierny, uległy i przestaje być atrakcyjnym wzorcem do identyfikacji dla syna a także nie potrafi obronić go przed matką.
Chłopiec jest w związku z tym mocno uwikłany w relację z silną matką. Tak powstaje grzeczny chłopczyk, zależny od matki, bezcielesny, bezpłciowy, jak meduza, tłumiący negatywne emocje.
Rodzice nie dostarczają dziecku wystarczającej ilości ciepła oraz bezpiecznego przywiązania.
Dziecko przeżywa traumę utraty prawdziwej, bezpiecznej więzi co produkuje uczucie wstydu.
Wstyd jest także konsekwencją uczucia upokorzenia ze strony rodziców, zwłaszcza matki z powodu agresywnego atakowania i wyśmiewania podejmowanych prób bycia męskim.
Zaburzenie relacji więzi powoduje powstanie dwóch grup osób:
-gejowskich homoseksualistów o czytelnym obrazie potrzeb oraz
-niegejowskich homoseksualistów – grupy, o której mówi się najmniej , osobach cierpiących w milczeniu i szukających pomocy, nie rozumiejących siebie samych i z tego tytułu nieujawniających się z obawy, że inni tym bardziej nie będą w stanie ich zrozumieć.
Niegejowscy homoseksualiści są mężczyznami czującymi pożądanie do tej samej płci ale ich najgłębsze wartości i poczucie siebie nie pozwalają im na identyfikowanie się z tożsamością gejowską.

WRÓĆ