Zaburzenia w ciele czyli trochę o psychosomatyce.

Twórcy i współtwórcy psychoanalizy Freud, Charcot w trakcie swoich badań dostrzegli istotną korelację pomiędzy stanem zdrowia psychicznego i zdrowiem fizycznym. Pojawiły się wówczas określenia: zaburzeń psychologicznych, hipochondryzmu, symulanctwa, konwersji a wszystko to, to destrukcyjne działania mózgu z objawami w ciele. U chorych czasem można zauważyć dość zaskakujące zjawisko gdy obawa i lęk przed nietrafną diagnozą powodują pogłębianie się choroby / zaburzenia, tak jakby to co dzieje się w ciele chciało pozyskać nazwę ale też się bało tego rozwiązania bo wówczas nastąpi leczenie, a leczenie to zabranie choremu mechanizmu demonstracji, czasem obrony przed życiem. Również pozorna właściwa diagnoza doprowadzić może do pogorszenia stanu zdrowia.

head-196541 1280Mechanizm tego zjawiska wciąż nie jest poznany, nie jest do końca zdefiniowany, pomimo że źródło tej wiedzy pochodzi już z czasów życia Hipokratesa, który to drobiazgowo analizował objawy chorobowe. Wyznawał tezę, że życie wiąże się z istnieniem 4 żywiołów: powietrza, wody, ognia i ziemi a także, że w życiu istotne są 4 pojęcia: ciepłe, zimne, mokre i suche. 4 żywiołom odpowiadają w organizmie człowieka 4 podstawowe ciecze : krew, żółć, czarna żółć i śluz a zachowanie równowagi pomiędzy tymi cieczami warunkowało stan zdrowia, zaburzenia w nich natomiast powodowały występowanie choroby, których przebieg tłumaczył teorią kryzysów orz przełomów. Za podstawową zasadę leczenia uważał pomaganie naturze w poradzeniu sobie z chorobą, podtrzymywanie sił chorego oraz pomoc w wydalaniu szkodliwych cieczy. Zakłócenie proporcji występowania cieczy określał jako zakłócenie ludzkiej psychiki.
Freud na podstawie badań wywnioskował, że osoby w życiu których objawy w ciele pokazywały się nader często to wówczas były głownie kobiety, niezaspokojone, zamknięte w sobie ze swoimi potrzebami, pragnieniami, lękami. Obecnie stany hipochondryczne występują tak samo często u kobiet jak u mężczyzn. Stan niepewności, stres, brak pewności, obawy, poczucie zagrożenia jak i wiele innych elementów codziennego funkcjonowania wpływających na psychikę człowieka jako zagrożenie. Osoba jako formę obrony nieświadomie wybiera azyl w ciele, bo bardzo potrzebuje koncentracji na sobie, zaopiekowania dostrzeżenia, zajęcia się nią. Objaw w ciele to niemy krzyk psychiki, niemniej jednak stosując się do zaleceń Hipokratesa czyli pomagając naturze człowieka i podtrzymując jego siły można przy pomocy terapii zdefiniować przyczynę powstania objawu.

WRÓĆ