Psychopatologiczne modele powstania uzależnienia

Odkąd powstała organizacja AA, czyli od 1935 roku, powolnymi krokami były badane procesy, zjawiska, charakterystyka wszystkiego tego, co towarzyszy chorobie uzależnieniowej. Pamiętajmy, uzależnienie i choroba uzależnieniowa to nie tylko alkohol i ci, którzy się z tym identyfikują. Uzależnienie to dysfunkcja psychiczna, charakteryzująca się niedojrzałością emocjonalną i szerokim spektrum zachowań wokół emocjonalności. To wszystko co określam mianem osobowości uzależnionej.

Wracając jednak do poszukiwań źródeł, przyczyn, tworzenia się takiej osobowości – wpływ na to ma geneza dzieciństwa, to skąd, z czego się wywodzimy.

PSYCHOPATOLOGICZNE MODELE POWSTANIA UZALEZNIENIA

Psychopatologiczny model uzależnienia widzi dezorganizację mentalności jako przyczynę powstania choroby uzależnieniowej. To co można rozumieć pod słowem dezorganizacja – to rozstrój czy bałagan mentalny, który może zawierać w sobie problemy poznawcze, rozstrojenie nastroju i inne zjawiska. Jednym słowem niestabilna osobowość, czyli taka, która nie potrafi się kontrolować. Faktem jest, że w chorobie uzależnieniowej wszelkie czynniki związane z zakłóceniem zdrowia psychicznego występują razem. Taka jest brutalna prawda, że połowa osób cierpiących z powodu uzależnień szuka pomocy także w związku z innymi zaburzeniami jakie się w niej ujawniają.

Co istotne, gdy nasz funkcjonuje dobrze, jesteśmy cały czas przygotowani do przyjmowania tego, co niesie z sobą najbliższe otoczenie, środowisko. Ironicznie można tu dodać, że zdolności mózgu do bycia adaptacyjnym niejako przyczynia się do formowania uzależnienia, no bo mózg adaptuje to co robimy.

Psychoterapia może spróbować zidentyfikować i rozwiązać podłoże zaburzeń psychicznych poprzez wpływ na myślenie osoby, pokazanie głębi a czasem szerokości problemu, przez co daje możliwość dokonania wyboru co do podjęcia działań mających na celu zmianę zachowania, a ta może przełożyć się na zmiany w osobowości, polepszenie poznawczego i emocjonalnego funkcjonowania.

Pomimo pewnych zdefiniowanych i znanych czynników mających najsilniejszy wpływ na powstanie choroby uzależnieniowej, jak: wczesne doświadczenia dziecięce, związki interpersonalne oraz czynniki kulturowe oddziałujące na dany dom – tak naprawdę warto powiedzieć, ze istnieje bardzo wiele powodów mających wpływ na powstanie tego zaburzenia, i tak samo wiele rozwiązań. Nie ma jednego najlepszego rozwiązania. Każda osoba musi sama napisać swój unikatowy wzór na wyjście z tego problemu z sukcesem.

 

WRÓĆ